top of page

Bodemsanering

De bodemkwaliteit van een locatie speelt een belangrijke rol in een bouwproject. Een bodemonderzoek geeft inzicht in de chemische en geotechnische karakteristieken van de bodem. Hieruit zal blijken of de bodem geschikt is voor bouwwerken.

Bodemverontreiniging

Bij bodemvervuiling is het belangrijk om maatregelen te treffen. Op basis van het technische verslag en bijbehorende verklaring stellen wij een plan van aanpak op. Hoe dit plan van aanpak eruit ziet, is afhankelijk van de risico's van de bodemverontreiniging, de locatie en het (toekomstige) gebruik van de grond.

Bodemsanering

Bodemsanering is het proces waarbij de grond wordt vrijgemaakt van bodemverontreiniging. Er zijn verschillende technieken voor bodemsanering. De keuze uit een van de technieken is onder andere afhankelijk van de locatie van uw bouwterrein, de ernst van de vervuiling, de gezondheidsrisico's en het bestemmingsplan:

Bodemsanering zonder grondverzet, waarbij de verontreiniging ter plaatse van het terrein wordt verwijderd

Bodemsanering met grondverzet, waarbij de grond wordt afgegraven en ter plaatse wordt gereinigd en teruggestort

Bodemsanering met grondverzet, waarbij de verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd naar een externe locatie (grondreinigingscentra of naar onze tijdelijke opslagplaats in Grimbergen) voor behandeling en/of verwerking

Totaalaanpak

Een professionele totaalaanpak is een van de troeven van De Meuter. Wij combineren bodemsanering moeiteloos binnen het project. De focus ligt bij ons op het 'geheel' in plaats van de deeltaken. Dit zorgt er niet alleen voor dat het project sneller afgewerkt kan worden, maar ook voor gunstige tarieven. 

Wij zoeken naar de meest geschikte oplossing. Heeft u graag meer informatie over bodemsanering of andere werkzaamheden? Aarzel niet en neem contact met ons op. 

bottom of page