top of page

GRAAFWERKEN EN GRONDWERKEN

Graaf- en grondwerken regio Brussel

Door onze jarenlange ervaring, georganiseerde aanpak en uitgebreid machinepark, kunnen wij professioneel werk afleveren voor al uw grondwerken. Wij zijn onder andere gespecialiseerd in het uitgraven van grote bouwputten en het bouwrijp maken van terreinen.

Bouwrijp maken van terreinen

Het bouwrijp maken van terreinen is ontzettend belangrijk voor bouwprojecten. Een goede fundering garandeert immers stabiliteit. Tijdens het proces doorlopen wij de volgende fasen:

Ontbossing

Vaak zijn bouwgronden begroeid met bomen en struiken. Voordat de bouwwerken kunnen beginnen, moeten wij de bomen vellen en de struiken verwijderen. Ook de achtergebleven takken, stronken en onkruid worden nauwkeurig verwijderd. Voor het kappen van bomen gelden enkele regels. Zorg er in alle tijden voor dat u de juiste documenten in bezit heeft (vergunningen en dergelijke). Wij kunnen u hier de juiste adviezen in geven.

Sanering

Na het ontbossen van het terrein, gaan wij de bouwgrond saneren. Bodemsanering is een proces waarbij wij de vervuilde grond reinigen.

Nivellering

Voordat u aan de slag kan op uw bouwgrond, is het van belang dat de grond op niveau wordt gebracht. Ook voor nivelleringswerken kan u bij ons terecht.

Specifieke grondwerken

Daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor specifieke grondwerken:

Funderingswerken

Draineringswerken

Onderhoud van stortplaatsen

Aanleggen van spoorwegbedding

Afvoeren van grond van diepfunderingen (bijvoorbeeld slibwanden)

Leveren en plaatsen van zand, zandcement en gerecycleerde betonproducten

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over onze werkzaamheden. Natuurlijk kunt u ons ook voor afbraakwerkenasbestverwijdering en containers contacteren.

bottom of page